لیست اخبار صفحه :0
کرسی آزاد اندیشی با موضوع حجاب در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد

کرسی آزاد اندیشی با موضوع حجاب در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد

کرسی آزاد اندیشی با موضوع حجاب مورخ 20 بهمن ماه 99 در سالن جلسات بوستان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با حضور حجت الاسلام والمسلمین محبی مسول نهاد، معاونت فرهنگی دانشگاه و گروه های منتقد و موافقی از دانشجویان برگزار شد.

هویت،ایرانی! یک رنگ،استخوانی!
شب مهتابی

هویت،ایرانی! یک رنگ،استخوانی!

پیمان بستیم که یکدیگر را ببینیم آنها آمدند روی تخت دراز کش زیر نور چراغ ها و در میان انبوه دست ها....