لیست اخبار صفحه :0
معرفی برگزیدگان مسابقه کتایخوانی سلام بر ابراهیم 1
مسابقه کتابخوانی

معرفی برگزیدگان مسابقه کتایخوانی سلام بر ابراهیم 1

مسابقه بزرگ کتابخوانی سلام بر ابراهیم ۱ ، شامل زندگی نامه و خاطرات شهید ابراهیم هادی، در روز سه شنبه مورخ 7 آذر ماه ماه در سالن جلسات دفتر نهاد، به همراه جوایز ارزنده توسط کانون دانشجویی شهدا برگزار گردید