نشست اساتید دانشگاه علوم پزشکی با موضوع تحلیل مسائل سیاسی روز کشور با حضور دکتر محمد حسین صفار هرندی برگزار شد.

نشست معرفت افزایی اساتید با موضوع تحلیل مسائل سیاسی روز کشور با حضور جمعی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی با سخنرانی دکتر محمد حسین صفار هرندی (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) در روز یکشنبه مورخ 24/9/98 در سالن جلسات نهاد دانشگاه برگزار شد.

 

 

 

نشست معرفت افزایی اساتید با موضوع تحلیل مسائل سیاسی روز کشور با حضور جمعی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی با سخنرانی دکتر محمد حسین صفار هرندی (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) در روز یکشنبه مورخ 24/9/98 در سالن جلسات نهاد دانشگاه برگزار شد.

در این نشست دکتر هرندی به تحلیل مسائل و مشکلات اخیر کشور و  نوسانات نرخ ارز و همچنین نحوه کنترل آن اشاره نمودند.تحلیل مشکلات در تهیه و تولید بنزین و نیز علت گرانی آن بخش دیگری از صحبت های وی بود.در ادامه ،این نشست با پرسش و پاسخ اساتید پیرامون مسائل روز کشور پایان یافت.

 

 

کلمات کلیدی