دوره ضیافت اندیشه اساتید با موضوع غرب شناسی با حضور اساتید دانشگاه در سالن جلسات نهاد برگزار شد

ابوالفضل روحی, دکتر ابوالفض روحی
نشست دانش افزایی نهاد علوم پزشکی کرمانشاه

دوره ضیافت اندیشه اساتید با موضوع غرب شناسی به سخنرانی دکتر ابوالفضل روحی ( عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ) و با حضور جمعی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی با هدف آشنایی و بررسی فرهنگ و تمدن غرب به مدت سه روز در مورخ 22 لغایت 24 دی ماه برگزار شد.

دوره ضیافت اندیشه اساتید با موضوع غرب شناسی به سخنرانی دکتر ابوالفضل روحی ( عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ) و با حضور جمعی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی با هدف آشنایی و بررسی فرهنگ و تمدن غرب به مدت سه روز در مورخ 22 لغایت 24 دی ماه برگزار شد.

در مجموعه جلسات این دوره دکتر روحی بحث را با دلیل نامگزاری غرب از نظر جغرافیایی ، فرهنگی و ماهیت آن آغاز نمودند.

ایشان در این دوره به تفکیک در مورد فرهنگ های غرب ، حزب ها ، مذاهب ، جنگ ها و انقلاب های آن به طور مفصل بحث نمودند. و نیز به دنبال آن ارتباط بین غرب و شرق و دلایل به وجود آمدن تضاد های آنها بحث شد.

دکتر ابوالفضل روحی در ادامه به تحولات فرهنگی، اقتصادی و جنگی در غرب اشاره ، و نقش هریک از این موارد را در رشد و توسعه غرب بیان نمودند. در ادامه دلایل و عواملی که در رشد و توسعه بسیار سریع غرب نقش داشتند را ذکر نمودند.

مجموعه جلسات غرب شناسی با هدف رشد و توسعه دانش مرتبط با غرب و شناسایی فرهنگ ها و تحاریف و نیز واقعیات غرب برگزار شد.

پایان/

امیر حسین حدادی
تهیه کننده:

امیر حسین حدادی

تصاویر

دکتر ابوالفض روحی
نشست دانش افزایی نهاد علوم پزشکی کرمانشاه دکتر ابوالفض روحی
نشست دانش افزایی نهاد علوم پزشکی کرمانشاه دکتر ابوالفض روحی
نشست دانش افزایی نهاد علوم پزشکی کرمانشاه