دوره ضیافت اندیشه اساتید با موضوع تعلیم و تربیت سطح 4 با حضور جمعی از اعضا هیئت علمی دانشگاه در سالن جلسات نهاد برگزار شد.

 دکتر علی زینتی
نشست دانش افزایی نهاد علوم پزشکی کرمانشاه

دوره ضیافت اندیشه اساتید با موضوع تعلیم و تربیت سطح 4 با حضور جمعی از اعضا هیئت علمی دانشگاه با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی زینتی ( عضو هیئت علمی جامعه المصطفی ) به مدت سه روز در مورخ 30 دی لغایت 2 بهمن ماه در سالن جلسات نهاد دانشگاه علوم پزشکی با هدف تبیین راهکار های تعلیم و تربیت برگزار شد.

دوره ضیافت اندیشه اساتید با موضوع تعلیم  و تربیت سطح 4 با حضور جمعی از اعضا هیئت علمی دانشگاه  با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی زینتی ( عضو هیئت علمی جامعه المصطفی ) به مدت سه روز در مورخ 30 دی لغایت 2 بهمن ماه در سالن جلسات نهاد دانشگاه علوم  پزشکی با هدف تبیین راهکار های تعلیم و تربیت برگزار شد.

در این جلسه دکتر زینتی تعلیم و تربیت خانواده و فرزندان را محوریت جلسه قرار دادند. و در این رابطه به بحث و گفت و گو پرداختند.

ایشان در مجموعه این جلسات به مسئله تربیت فرزندان اشاره نموده ، و خاطر نشان کردند که امروزه رفتاری که ما به عنوان تربیت با فرزندان خود انجام میدهیم خود به یک عامل ناقض تربیت بدل شده است . و پیرامون رفع این مشکل راهکار هایی را ارائه دادند.

در این جلسات نتیجه چنین حاصل شد که بجای آموزش و روشهای آموزشی برای فرزندان در امور مختلف ، بهتر است روش اکتشافی  را برای تربیت آنها انتخاب کنیم.و اجازه دهیم که محیط لطراف خود را کشف کنند.این جلسات با  مشارکت گرم اساتید همراه با پرسش و پاسخ همراه بود.

پایان خبر//

امیر حسین حدادی
تهیه کننده:

امیر حسین حدادی

تصاویر

دکتر علی زینتی
نشست دانش افزایی نهاد علوم پزشکی کرمانشاه دکتر علی زینتی
نشست دانش افزایی نهاد علوم پزشکی کرمانشاه دکتر علی زینتی
نشست دانش افزایی نهاد علوم پزشکی کرمانشاه