برگزاری نشست یکروزه شیوه های گفتمان سازی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

نشست شیوه های گفتمان سازی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی همزمان با هفته بسیج در روز یکشنبه مورخ 6 آذر ماه با سخنرانی دکتر سید رضا نقیب السادات عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و با حضور جمعی از اساتید،دانشجویان،کارکنان و ائمه جماعت دانشگاه ه برگزار شد.

نشست شیوه های گفتمان سازی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی همزمان با هفته بسیج در روز یکشنبه  مورخ 6 آذر ماه با سخنرانی دکتر سید رضا نقیب السادات عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و با حضور جمعی از اساتید،دانشجویان،کارکنان و ائمه جماعت دانشگاه ه برگزار شد.

در طی نشست دکتر نقیب السادات به مروری سریع از بیانیه گام دوم و ماهیت آن پرداختند. و همچنین طرح های غرب برای آمریکایی شدن ایران را بیان نمودند.

ایشان در این  نشست پس از ذکر مقدمه در بیان گفتمان سازی  و شیوه های آن  به بیان مسائل اختصاصی پرداختند.بیان اصول در شیوه های گفتمان گام دوم انقلاب و روش های تاثیر گذاری و انتقال پیام بخش مهم مباحث ایشان بود.

ایشان در طی یک بررسی روان نگارانه افراد را به گونه های مختلف تقسیم بندی کرده و روش های تاثیر گذاری بر هر گروه را به صورت اجمالی بیان نمودند.

همچنین دکتر نقیب السادات به مسئله رسانه ها و جنگ رسانه ای اشاره نمودند، و بیان داشتند دشمنان انقلاب هزینه های بسیار در عرصه فرهنگی جهت آسیب زدن به این کشور داشته اند.


کلمات کلیدی
امیر حسین حدادی
تهیه کننده:

امیر حسین حدادی