برگزاری نشست شورای استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با حضور حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی

نشست اعضای شورای استانی نهاد با حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی ( رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها) در روز شنبه مورخ 23/9/98 در سالن جلسات نهاد دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

نشست اعضای شورای استانی نهاد با حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی ( رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها) در روز شنبه مورخ 23/9/98 در سالن جلسات نهاد دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

در این جلسه هریک از مسولین شرح مختصری از عملکرد خود را در حضور حجت الاسلام رستمی بیان نموند و در ادامه حجت الاسلام رستمی به تحلیل مختصری از وضعیت سیاسی منطقه و کشور پرداخته و رهنمود هایی راجهت برنامه ریزی های فرهنگی و رویکرد دفاتر نهاد بیان نمودند.

 

 

کلمات کلیدی